בקרת המשאבה
הדלק מועבר ממכל הדלק, ע”י משאבה חשמלית בלחץ קבוע של 0.5 בר, לעבר ראש מנוע, למשאבה מכאנית, כיום, יחידת בקרת מנוע מבקרת על פעולת המשאבה החשמלית תוך קבלת משוב מיידי לתפקודה. שיפור נוסף שבוצע הינו הפעלת המשאבה החשמלית עוד בטרם התנעת מנוע. בעת פתיחת דלק נהג, מועבר פיקוד מיחידת בקרת דלת נהג ליחידת בקרת מערכות חשמל לשם קביעה כי נהג נכנס לרכב וסביר להניח שיניע את הרכב. יחידת בקרת מערכות חשמל תגרום להפעלה של משאבה חשמלית כדי לבנות לחץ דלק ראשוני בקו. כל זאת, על מנת לאפשר התנעת מנוע מהירה.
יחידת בקרת מנוע מעבירה פיקוד ליחידת בקרה נוספת הממוקמת בחלק העליון של מצוף הדלק - יחידה J538. יחידה זו אמונה על תפקוד המשאבה החשמלית, קביעת הזרקת דלק וקבלת משוב תפקודי ממנה. היחידה מופעלת ע”י יחידת בקרת מנוע, או באופן ישיר לאחר התנעת מנוע, או בתחילה, בעת פתיחת דלת תא מטען.
במשאבה החשמלית במכל ממוקם מצוף דלק המעביר נתון על מיפלס הדלק לעבר לוח מחוונים לשם חיווי כמות הדלק במכל. נתון חיווי זה הוא בעל חשיבות רבה במנועים אלו, היות שבמידה שהרכב נוסע באופן תמידי עם כמות דלק נמוכה במכל, עלולים להישאב גם משקעי הדלק בתיעול הדלק לעבר המנוע, וכן לכלוך הנאגר בתחתית מכל הדלק, דבר שעלול לגרום לכשל במערכות המנוע.


חשיבות תדלוק בדלק מתאים
עלויות הדלק הגבוהות גורמות ללקוחות לנסות לתדלק את הרכב בתחנות דלק שאינן מוסדרות וללא כל פיקוח על איכות הדלק (תחנות דלק פיראטיות). במקרים מסוימים הדלק באותן תחנות מהול בחומרים נוספים. כך מקבלים דלק במחיר נמוך אך באיכות ירודה.
כפי שצוין, מערכות הדיזל כיום הן מתקדמות ביותר ואי הקפדה על דלק באיכות נאותה עלול לגרום לכשל בלתי הפיך לאותם מכלולים (מזרקים, מסננים, משאבות עזר וכו’). במידה שמתגלה כשל באחד ממכלולי הדלק, יש לשלוח את הדלק למעבדה ייעודית ולבחון את התאמת הדלק לתקן הרצוי. במידה שהדלק אינו עומד בתקן הרצוי, עלות התיקון תחול על הלקוח.
במקרים בהם הדלק נמצא לא תקין, יש לבצע פעולות שירות כפי שהיצרן מפרט בספרות טכנית. לעיתים, יהיה צורך בניקוי מכל הדלק ובהחלפת כל המכלולים שבאו במגע עם הדלק המזוהם).


תיעול משופר של האוויר הנכנס למנוע
אחד השיפורים הראשונים שבוצעו בראש מנוע הינו תכנון מחודש של תיעול האוויר הנכנס למנוע, תוך שיפור המילוי הנפחי לחלל הצילינדר.
תיעול אוויר מהיר תוך בניית לחץ פנימי (זרימה מערבולית) והעלאת הלחץ משפרים את הצתת התערובת לפעולת מנוע יעילה.


קירור ראש מנוע
שיפור מכאני נוסף שבוצע במנועי דיזל הינו התקנת צינור קירור בתוך ראש מנוע, סמוך לצינורות תיעול אוויר הנכנס לצילינדרים וצינורות תיעול הגזים השרופים מחוץ למנוע.
שיפור זה גורם לקירור האוויר הנכנס למנוע, לשיפור מילוי נפחי, אולם גם לקירור הגזים השרופים היוצאים מהמנוע, דבר המצמצם את זיהום האוויר.


משאבה מכאנית בראש מנוע
הדלק מועבר לראש מנוע לעבר משאבה מכאנית (הממוקמת ביחד עם משאבת ואקום).
המשאבה המכאנית מונעת ע”י גל הזיזים ותפקידה הינו לבנות לחץ דלק של כ- 3.5 בר לערך.
בדיקת לחץ דלק אחת הבדיקות החשובות ביותר במערכת הדלק הינה בדיקת לחץ דלק בראש מנוע לפני העברתו לצינור חלוקה בראש מנוע ולמזרקים. ביצוע הבדיקה מחייב שימוש במכשיר ייעודי לביצוע בהתאם להוראות היצרן, כאשר בספרות הטכנית מצוין נתון לחץ הדלק הרצוי.בביצוע הבדיקה יש לחבר מתאם לבורג ייעודי במשאבה, להניע את המנוע ולבחון את קריאת שעון לחץ דלק תוך השוואת הנתון המתקבל לנתון הרשום בספרות טכנית. לדוגמא: בסל”ד מנוע 1500 אמור להתקבל לחץ של 3.5 בר.


צינור הזנת דלק בראש מנוע
הדלק עובר מהמשאבה המכאנית בראש המנוע לעבר צינור חלוקת דלק המצוי בתוך הראש.
הצינור בנוי משתי מעטפות, במרכז הצינור עובר הדלק המיועד למזרקים בעוד שבהיקף הצינור (החלק החיצוני) עובר דלק בחזרתו מהמזרק לעבר המכל. הדלק החוזר הוא בעל טמפרטורה גדולה ותפקידו, בין היתר, הוא לחמם את הדלק שבתוך הצינור, כך שבהגיעו למזרק הוא יהיה בטמפרטורה גבוהה יחסית מה שיגרום לעליית לחץ הדלק המוזרק והבאתו תיצור יעילות בעירה טובה יותר.


קירור דלק
הדלק החוזר למכל הוא בעל טמפרטורה גבוהה ביותר (חזרה מראש מנוע, מזרקים), במידה שיעבור הדלק למכל כשהוא חם, עלולה להיווצר תופעת מיעור הקצפה של הדלק. נוסף לכך, חום הדלק עלול לגרום לאידוייו במכל ולפגיעה בתכונותיו. לכן, יש צורך לקרר את הדלק לפני העברתו למכל הדלק. הדבר מתבצע ע”י שימוש במקרן דלק. לרוב, המקרן ממוקם בגחון הרכב והדלק עובר בתוך צלעותיו, האוויר הזורם במקום ועוטף את המקרן סופח אליו את חומר הדלק, כך שהדלק שיועבר למכל יהיה בטמפרטורה נמוכה יותר.
בדגמים אלה קיים חיישן טמפרטורת דלק המעביר ליחידת בקרת מנוע את נתון טמפרטורת הדלק.


מזרק דלק
הזרקת הדלק לחלל הצילינדר מתבצעת ע”י מזרק מיוחד הנקרא מכלול מזרק משאבה.
מזרק זה מבוקר ע”י יחידת בקרת מנוע אשר אמונה על פתיחת המזרק ועל העברת הדלק להזרקה.המזרק ממקום בראש מנוע ומהודק ע”י בורג אחד (שני ברגים במנוע 2.0 ליטר).


תהליך החלפת מזרק
החלפת המזרק מחייבת בשימוש בספרות טכנית. גם בהליכי פירוק והרכבה נעזרים בכלים ייעודיים ובמידות הרשומות בספרות טכנית.
ביצוע תהליך החלפת המזרק שלא עפ”י הוראות יצרן עלול לגרום לתופעות מנוע לא סדירות (רעידות, ויברציות, קיטועי מנוע וכו’) ואף במקרה גרוע יותר לנזק בלתי הפיך במזרק ובראש מנוע. החלפת המזרק מחייבת החלפת בורג קיבוע המזרק, כולל החלפת שלוש גומיות האטימה שבו.
גם סדר הידוק המזרקים בעל חשיבות ולכן שימוש בספרות טכנית לביצוע האמור הינו קריטי.


תקשרות יחידת בקרה
במנועי הדיזל הקודמים, היה מספר מועט של חיישנים ומפעילים אשר היוו בקרה על תפקוד המנוע.
כיום, עם ההתפתחות הטכנולוגית, כל מכלול ומערכת במעגל ניהול מנוע שופרו ע”י התקנת מספר רב של חיישנים ומפעילים המבקרים את תפקוד המנוע תוך החזרת משוב ליחידת הבקרה.


מערכת הזרקת דלק מתקדמת
כפי שצוין, רכבי הדיזל התפתחו רבות בהיבט הטכנולוגי וכל מכלול שודרג ושופר כדי לתת מענה מקצועי וטכני לדרישות ביצוע: ביצועי מנוע גבוהים, תצרוכת דלק נמוכה, אמינות מכאנית וכו’.
משאבת הדלק שופרה ובנויה ללחץ דלק ראשוני גבוה, כאשר יחידת בקרה נוספת ( כפי שהוסבר בתחילת הכתבה ) מבקרת על פעולתה בתיאום עם יחידת בקרת מנוע. מסנן הדלק שופר לסינון עדין יותר של הדלק המועבר לתא מנוע כדי למנוע חדירת מזהמים למשאבה המרכזית או למזרקים. ברוב הדגמים של מנועי הדיזל, היצרן שינה את הצורך בהחלפת מסנן דלק לק”מ רבים יותר ויש יצרנים מסוימים שאף ביטלו את הצורך בכך.שיפור נוסף שבוצע במנועי הדיזל הינו התקנת מספר רב של חיישנים: חיישן טמפרטורה G81 וחיישן לחץ גבוה G247 שנועדו להעביר משוב ליחידת בקרת מנוע לגבי נתוני לחץ וטמפרטורת דלק, כך שיחידת הבקרה תבקר ותפקח על נתוני הדלק ותדע להיערך אם יש חשש לכשל מסוים.משאבת דלק בלחץ גבוה מסוג ‘בוש’ מהווה את המכלול ששופר ושודרג ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר, המשאבה תוכננה לבנות לחץ דלק גבוה מאוד ולהעבירו לצינור חלוקה.בקצה צינור החלוקה ממוקם וסת לחץ דלק N276, שהוא וסת דלק חדש הנועד לפרוק את לחץ הדלק חזרה למכל במידה שיעלה מעל המותר. פותח מזרק דלק חדש המבוקר ע” י חידת בקרת מנוע. המזרק שונה מקודמו שהיווה מזרק ומשאבה, ע”י כך שלחץ הדלק נבנה במשאבה המרכזית ונועד להזריק את הדלק למנוע, מזרק זה מבוקר ע”י יחידת בקרת מנוע אשר אמונה על פתיחת המזרק והעברת הדלק להזרקה.


 


Comments

חיפוש לפי קטגוריה

תמונות